Dayu mempunyai 5 tangkai mawar merah, sedangkan Siti mempunyai 3 tangkai mawar merah.

Berapakah perbandingan banyak tangkai mawar merah milik Dayu dengan banyak tangkai mawar merah Siti?

Pembahasan

Diketahui :

Dayu memiliki 5 tangkai mawar merah

Siti mempunyai 3 tangkai mawar merah

Ditanya :

Berapakah perbandingan banyak tangkai mawar merah milik dayu dan siti?

Jawab :

Dayu : Siti

= 5 : 3