Ukuran kelas Siti panjangnya 8 m dan lebarnya 6 m.

Siti ingin membuat gambar ruang kelas dengan skala 1 : 200. Tentukan ukuran kelas Siti pada gambar dan gambarlah bentuk ruang kelas Siti!

Pembahasan

Diketahui:

Panjang Sebenarnya = 8 m = 800 cm

Lebar Sebenarnya = 6 m = 600 cm

Skala = 1 : 200

Ditanya:

Ukuran Pada Peta

Jawab:

Panjang pada peta = Panjang sebenarnya x Skala

= 800 cm x 1/200

= 800 cm : 200

= 4 cm

Lebar pada peta = Lebar sebenarnya x Skala

Diketahui:

Panjang Sebenarnya = 8 m = 800 cm

Lebar Sebenarnya = 6 m = 600 cm

Skala = 1 : 200

Ditanya:

Ukuran Pada Peta

Jawab:

Panjang pada peta = Panjang sebenarnya x Skala

= 800 cm x 1/200

= 800 cm : 200

= 4 cm

Lebar pada peta = Lebar sebenarnya x Skala

      = 600 cm x 1/200

      = 600 cm : 200

      = 3 cm