Sebuah kubus mempunyai volume 216 dm3.

Panjang rusuk kubus itu adalah … dm.

Pembahasan

Diketahui : Volume Kubus = 216 dm3

Ditanyakan : panjang rusuk kubus = ?

Jawab :

Panjang Rusuk Kubus = 3VVolume
= 3V216 dm3
= 6 dm

Jadi panjang rusuk kubus adalah 6 dm.