Sepotong tali panjangnya 1 m.

Tali itu dipotong masing-masing panjangnya 5/20 m. Berapa potong tali yang diperoleh?

Pembahasan

Diketahui:

Tali sepanjang 1 m dipotong masing-masing 5/20 m

Ditanya:

Berapa potongan tali yang diperoleh?

Jawab:

= 1 : 5/20
= 1 x 20/5
= 4 potong


Jadi jumlah potongan tali yang diperoleh adalah 4 potong.