Terdapat cadangan gabah di gudang 5 1/2 ton, didatangkan lagi 3 1/2 ton.

Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton?

Pembahasan

Diketahui :

Cadangan gabah di gudang 5 1/2 ton

Didatangkan lagi 3 1/2 ton

Ditanya :

Berat gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton.

Penyelesaian :

Menentukan banyak gabah digudang.
Banyak gabah = cadangan + didatangkan

= ton + ton

= (5 + 3) ton + ( + )ton

= 8 ton + 1 ton

= 9 ton

Menentukan berat gabah ditambahkan
Ditambahkan

= berat diinginkan – banyak gabah

= 10 ton – 9 ton

= 1 ton

Jadi berat gabah yg harus ditambahkan agar menjadi 10 ton​ adalah 1 ton.

Adapun jumlah gabah di gudang yaitu:

= 5 1/2 + 3 1/2 = 9 ton

Gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton = 10 – 9 = 1 ton.