Di sepanjang jalan pantura akan diadakan perbaikan jalan sejauh 180 km.

Pekerjaan dilakukan 3 tahap. Tahap pertama 58 km, tahap kedua 47,5 km, dan sisanya diselesaikan pada tahap 3. Berapa km penyelesaian perbaikan jalan pada tahap ketiga?

Pembahasan

Diketahui: pekerjaan jalan sejauh 180km, tahap pertama 58km, kedua 47,5 km.

Ditanya: tahap 3 berapa km selesai?

Jawab: 180 km – (58 km + 47,5 km) =
= 180 km – 105,5 km
= 74,5 km

Jadi penyelesaian perbaikan jalan pada tahap ketiga adalah 74,5 km.